Soutěž

Nabídka propagace Instagramového účtu

Cena: 5.000,- Kč / 190,- EUR 

Účast v soutěži na Instagramovém profilu: soutez_okdigital_

Dosah soutěže cca 350.000 instagramových účtů

Odhadovaný nárust až 4.000 nových sledujících

Vhodné pro firmy i jednotlivce

Máte zájem? Napište nám!

Pravidla soutěže

Všeobecné soutěžní podmínky IG stránky OKDiGiTAL SOUTĚŽE, s.r.o. @soutěž_okdigital_

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE OKDIGITAL, S.R.O.

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na oficiální stránce OKDIGITAL, s.r.o.v rámci sociální sítě Instagram (dále jen soutěž) je společnost OKDIGITAL, s.r.o., Polánecká 95/51, Svinov, 721 00 Ostrava IČO: 06708650, Spisová značka C 332639 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen organizátor).

 2. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou výzvy, která je uvedena v příspěvku publikovaném společností OKDIGITAL, s.r.o.na její oficiální stránce na vlastním profilu Instagramu (dále jen Instagram). Doba trvání každé soutěže je přesně stanovena a vymezena organizátorem a je vždy uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty komentáře, které budou splňovat podmínky organizátora a nebudou nijak zpětně upravovány.

Výherce bude vybrán organizátorem soutěže v přímém vysílání na účtu Instagramu organizátora a bude v živém přenosu vylosován. Následně bude do 24 hodin organizátorem soutěže osloven, aby mu mohla být osobně předána výhra.  Převzetí výhry proběhne nejpozději do 7 dní od kontaktování organizátorem v pražské provozovně společnosti na adrese: Nad lesním divadlem 21, 140 00 Praha 4.  

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Instagram, může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (Toto ustanovení je zde, aby nedocházelo ke zneužití soutěží a vícečetném hlasování). Pokud není uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jedním profilem. V případě více profilů jednoho soutěžícího, je tento soutěžící ze soutěže vyloučen.  

 

4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna na profilu. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci instagramových soutěží musí mít veřejný profil. Výherci budou nejpozději vyhlášeni (kontaktováni) během následujícího pracovního dne od ukončení dané soutěže, a to přímo na profilu organizátora. V případě, že se vylosovaný výherce neozve do tří dnů od vyhlášení soutěže, organizátor soutěže si nárokuje losovat znovu a právo na výhru tak propadá.

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Instagram ani Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže  a nikoliv elektronické sociální síti Facebook a Instagram a vyjadřuje tím svůj souhlas s uveřejněním fotografií a videí pořízených pořadatelem soutěže při předávání výhry v provozovně organizátora soutěže. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel využije veškeré jemu dostupné prostředky k propagaci soutěže. Avšak nezodpovídá za skutečný a trvalý nárůst sledujících.